0973.339.366

CỨU HỘ GIAO THÔNG

CỨU HỘ GIAO THÔNG
Rate this post

Công ty TNHH vận tải cẩu cứu hộ Tài Lộc chuyên cho thuê xe cẩu, cứu hộ giao thông, lắp ráp máy móc, …

Xe đầu kéo bị trục trặc kĩ thuật và được đưa về bến (Thành phố Hồ Chí Minh)

Cứu hộ giao thông 24/24 tại các khu vực Đông Nam Bộ, Thành phô Hồ Chí Minh, Duyên hải miền Trung,…

Xe đã về bến an toàn đúng với phương châm của chúng tôi.

Bình luận

Bình luận
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *